ENG EST LAT
LOGIN
Pagrindinis

EKO IT

Print

Šiuo metu Telema apdoroja apie 12 milijonus savo klientų elektroninių transakcijų per metus. Turint omenyje, kad kiekviena transakcija atitinka du popieriaus lapus, metinis popieriaus taupymas generuojamas įmonių, kurios naudoja Telema paslaugas, prilygsta[1]:

  • 300 tūkstančių kilogramų CO2, tiek, kiek išmeta 67 automobiliai keliuose per metus, t.y. sumažina degalų suvartojimą iki 223 tūkstančių litrų kasmet;
  • 444 tonoms medienos, t.y. išsaugo 3 096 medžių;
  • 3 781 milijonų kilodžaulių visos suvartojamos energijos, t.y. tiek, kiek sunaudoja 38 namų per metus;
  • 10 100 tūkstančių litrų vandens.


Tačiau, svarbiausia yra tai, kad saugant gamtą, visos kasmetinės numatomos 200 milijardų verslo verslui (B2B) transakcijos Europoje būtų automatizuotos. Tokiu būdu gamtai būtų daromas didelis teigiamas poveikis, nes taupymas prilygtų:

  • 5.2 milijardo kilogramų CO2 tiek, kiek išmeta 1.176 milijonų automobilių keliuose per metus, t.y. sumažintam degalų suvartojimui iki 8.2 milijardų litrų;
  • 6 933 335 tonoms medienos, t.y. 48 milijonų medžių išsaugojimui;
  • 80 milijonų kilodžaulių visos suvartojamos energijos, t.y. tiek, kiek sunaudoja 843 165 namų per metus;
  • 143 milijardams litrų vandens, t.y. apie 57 765 baseinų;
  • 17 milijardų litrų kietųjų atliekų, t.y. apie 162 740 šiukšliavežių automobilių.


_______________

[1]Gamtai daromą poveikį Telema apskaičiavo remiantis Environmental Defence Fund Paper Calculator (http://www.papercalculator.org). Degalų litrų apskaičiavimą atliko naudojant EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator .