ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

Telema MMT versioonid

Trüki

11. mai 2012
Telema MMT versioon 1.25.13 - kliendisaldode detailne info
UUS FUNKTSIONAALSUS
1. Klientide müügikeelu ja tasumata arvete detailne info
2. Tellimuste tegemine ilma visiiti registreerimata
3. Seadmesse salvestatud dokumentide automaatne kustutamine
4. Dokumendile toodete sisestamise viisi seadistamine

Telema MMT versiooni 1.25.13 uuendused võrreldes eelmise versiooniga (1.20.1)


1. Klientide müügikeelu ja tasumata arvete detailne info*

Kõige suurem täiendus. Olenevalt lähteandmetest kuvatakse kas müügikeelus või võlgnevustega kliendid klientide loetelus punasena. Ava kliendi kaart > toksi võlgnevuse summal > avaneb kliendi saldo detailne info (mis arved, mis summad on võlgu, mis tähtajaga).  Kui toksid uuesti võlgnevuse summal, peidetakse info ära. 

*NB! Funktsionaalsus töötab vaid juhul, kui see teenus on Telemalt lepinguga tellitud ning kui kliendisaldode infot  teie ettevõtte poolt regulaarselt Telema serverisse saadetakse. 

2. Tellimuste tegemine ilma visiiti registreerimata

Alates uuest versioonist on neil, kelle ettevõtte tööprotsess ei näe ette visiitide registreerimist, kliendikaardil nupu VISIIT asemel nupp LISA DOKUMENT, mis avab koheselt dokumendi (tellimuse või arve). Neil, kelle ettevõtted soovivad visiite registreerida, on kõik endistviisi.


3. Seadmesse salvestatud dokumentide automaatne kustutamine

Kasutajal on võimalik määrata, kui pikalt rakendus dokumente seadmes hoiab. Ava Telema MMT rakendus > ava seaded > sisesta väljale "Ajaloo säilitamine (päeva)" sobiv päevade arv. Nt kui sisestada 180, siis kõik dokumendid, mis on vanemad kui 180 päeva, kustutatakse automaatselt.

4. Tellimusele toodete sisestamise viisi seadistamine

Kasutajal on võimalik määrata, kuidas ta soovib tooteid tellimusele lisada. Ava Telema MMT rakendus > ava seaded > väljal "Kiire tellimuse sisestus" vali sobiv seadistus:

 • Sees - tooteid saab sisestada toodete loetelus avaneva koguse akna kaudu (tootekaarti ei avata)
 • Väljas - toodet saab sisestada ainult läbi tootekaardi
 • Nutikas - toodet saab sisestada nii tootekaardi kui koguse akna kaudu.
Vaikimisi on aktiveeritud valik “Nutikas”.PARANDUSED JA PARENDUSED:

 • Laoseisu andmete puudumisel on "Laoseisu" väli tühi, enam ei näidata laoseisuks "0".
 • Tellimuse koostamisel näidatakse toodete loetelu vaates ka jooksvat tellimuse summat.
 • Tootekaardi väljadel toksides valitakse koheselt välja sisu (enne oli kursor välja alguses).


 • Dokumendi kopeerimisel ei kopeerita enam vana dokumendi lisainfot ja tarne kuupäeva.
 • Dokumendi kopeerimisel võimalus valida “Ainult kogused” või “Kogused ja hinnad”. Teisel juhul kopeeritakse  lisaks kogustele ka kopeeritaval tellimusel kaupadele määratud allahindlused.
 • Kliendikaardil ja sündmuse vaates on kuvatud dokumentide ajalugu ning võimalus nendest ka uusi dokumente luua. Kasutajad, kes kasutavad sündmuste (visiidid) funktsionaalsust, saavad tellimusi kopeerida otse uue sündmuse vaates.  • Programmi töökeelt saab määrata seadme keelest sõltumatult - Telema MMT rakenduse seadetes tehtud muudatus jõustub peale programmi taaskäivitamist. Vaikimisi on programm seadmega samas keeles, soovi korral saab keelt muuta: ava Telema MMT > Seaded > määra soovitud keel ja salvesta > sulge programm ja käivita uuesti.
 • Avades Dokumentide vaates mõne dokumendi ning tagasi loetellu pöördudes on loetelu viimati keritud kohas.
 • Järgmise visiidi lisamisel kuupäevakontroll - visiidi kuupäeva ei saa määrata minevikku.
 • Joonkoodiskänner võimaldab nüüd lugeda ka UPC-A koode.
 • Tootekaardi ekraanikujundus on muudetud sobivaks ka tahvelarvutile.

Kui Sul on ettepanekuid, kuidas võiksime Telema MMT-d edasi arendada ning milliseid võimalusi lisada, siis palun saada need aadressile sven.uustalu@telema.com.

Telema AS