ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

IK 12-2010

Trüki

31.12.2010INFOKIRJA TEEMAD

 

Rimi ja Prisma e-arvete projekt on täies hoos


Coca Cola liitus Telema süsteemiga


Telema kliendid annavad hindeks 8.2 palli 10st võimalikust


Uued liitunud kliendid


Telema toetab TEDx Tallinn konverentsi


Ilmusid Tere, Jungenti ja Tallinki "Edulood"


ECR Annual Forum Riias 11.11 


Vaata videot Telema MMT uuest versioonist


ÄP Finantsjuhtimise Käsiraamatus ilmus peatükk ostuarvete digitaliseerimisest


Telema liitus Kaupmeeste Liiduga


Telema sai EASilt tootearendustoetuse


Tehnilised teemad:

   * Telema veebi saab nüüd ID kaardiga sisse logida

   * Validaatorid ja kasutusjuhendid

   * AS2 kanaliga liidestus

   * Kui vahetate majandustarkvara


Telema uued töötajad


Telema numbrites

 


  

RIMI JA PRISMA E-ARVETE PROTSESS ON TÄIES HOOS

Suured jaeketid Baltikumis on efektiivistamas oma tarneahela protsesse ning EDI kasutuselevõtt pole enam plaan, vaid reaalsus. Alustatakse reeglina EDI tellimustest ning järgmine samm on EDI arved. Enamus Eesti jaekauplusi soovib 2010. aastal tellida elektrooniliselt, e-arvete juurutamisega ollakse veel algusfaasis. Innovatsiooniliidrid EDI arvete vallas on Prisma ja Rimi. Rimil oli 2010. aasta lõpuks plaan jõuda 50% e-arvete kasutamiseni ning Prisma Eestil on 2010. lõpuks koguni 75% arvete mahust elektrooniliselt vastuvõetav. 

 

Tagasi sisukorda

 


  

COCA COLA LIITUS TELEMA SÜSTEEMIGA

Detsembris alustas Coca Cola EDI tellimuste vastuvõtmist Telema süsteemi abil. Telemal on hea meel teatada, et pärast Coca-Cola HBC Eesti AS liitumist Telema EDI süsteemiga on Telemaga seotud hinnanguliselt 95% Eesti kaubandusest. Telema süsteemi kasutab Baltikumis üle 2600 poe ja ligi 900 tarnija, kes moodustavad omavahel ligi 30 000 e-tarne paari. Peamiselt vahetatakse e-tellimusi ja e-arveid, kuid ka e-saatelehti, e-tarnekorraldusi ja muid kaubadokumente. 

 

Telema kui EDI operaatori ülesandeks on dokumentide transport (adresseerimine, kasutajaõiguste valideerimine) ning nende töötlemine (konventeerimine ühest formaadist teise). See tähendab, et süsteemiga liituvatel ettevõtetel on võimalik saata ja vastu võtta dokumente kõigilt olemasolevatelt võrguliikmetelt ühekordse liidestuse abil. Peamine võit EDI dokumentidest on ajasääst, vigade vähenemine, lühemad tarneajad ning paranenud kaupade kättesaadavus lõpptarbijale. Eeltooduga kaasneb e-dokumentide kasutajale oluline rahaline võit.

 

Tagasi sisukorda

 TELEMA KLIENDID ANNAVAD HINDEKS 8.2 PALLI 10 VÕIMALIKUST


2010. aastal uuris Telema esmakordselt soovitusindeksi abil oma klientide rahulolu. Tagasisidet saime 275-lt kliendilt, mis oli väga hea osalusprotsent. Olime ka rõõmsalt üllatunud, et lisaks kohustuslikule kahele küsimusele kasutasid kliendid vaba kommentaari andmise võimalust ning saime palju väärtuslikku tagasisidet. 10-palli skaalal oli hinnang meie tegevusele kõrge 8.2 palli, mida peame suureks õnnestumiseks. Jätkame kliendirahulolu uuringuga kindlasti ka järgnevatel aastatel. 


Tagasi sisukorda

 UUED LIITUNUD KLIENDID


Kui 2009. aastal lisandusid Telema klientide hulka uute päritoluriikidena Poola, Kreeka ning Holland, siis 2010. aasta jooksul laienes Telema klientide ring Bulgaariasse, Tsehhi ja Itaaliasse. 2010. aasta lõpus oli Telemal seega kliente kokku 12 riigist. 2010. aastal liitus Telemaga üle 350 tarnija ja ligi 500 uut kauplust, mis tähendab lepinguliste klientide arvu kasvu märkimisväärse 70% võrra. Kõiki käesoleva aasta uusi liitujaid näete Telema veebis.

Palun vaadake järele, kas pole nende hulgas ka teie häid koostööpartnereid, ning andke meile teada. Saame osapooltelt vajalikud koodid küsida, teid „kokku siduda“ ning ühine dokumendivahetuse kuluefektiivistamine saab alata!

 

Tagasi sisukorda

 


 

TELEMA TOETAB TEDx TALLINN KONVERENTSI


TED on iga-aastaselt toimuv sündmus, kuhu kutsutakse kõnelema maailma juhtivamaid mõtlejaid ja tegijaid, et nad jagaksid teistega seda, mis neid kõige enam sütitab. „TED“ tuleb lühendatult sõnadest technology, entertainment, design – tehnoloogia, meelelahutus ja disain – kolm avarat valdkonda, mis aitavad ühiselt kujundada meie tulevikku. Järgides TED-i tunnuslauset – „Ideed, mis väärivad jagamist“ – on TED algatanud programmi nimega TEDx. 25. mail 2010 toimunud TEDx Tallinn konverentsi toetajana viis Telema konverentsile 10 kasti "Telema veini", mille eesmärk oli toimida konverentsijärgse arutelu elavdajana. Toetus sai vaimustatud vastukaja osaliseks.

 

Tagasi sisukorda

 ILMUSID TERE, JUNGENTI, TALLINKI "EDULOOD"


2010. aasta jooksul tulid trükist värvilised lühikokkuvõtted Telema erinevate teenuste kasutamisest saadava kasu kohta. Edulugudes on lühidalt kirjas varasem olukord, probleemi olemus, lahendus ning sellest saadud kasu. Ostja poolset nägemust kajastab Tallinki e-tellimuste juhtum, kus käsitletakse ka tellimuste ja arvete võrdlemise funktsionaalsust. Tere kaasus kirjeldab tarnijapoolset EDI baasteenuse kasutamist ja sellelt saadavat võitu. Jungenti edulugu kirjeldab Telema MMT teenust ja selle abil loodud väärtust. Edulugusid saab lugeda Telema veebis

 

Tagasi sisukorda

 


 

ECR ANNUAL FORUM RIIAS 11.11


Igal sügisel korraldab ECR Baltic konverentsi, mille käigus käsitletakse jaemüügi ja logistika trende maailmas ning Balti riikides. Konverentsi eesmärk on levitada jae- ja hulgimüügisektori parimaid praktikaid Baltikumis. See on üks väheseid võimalusi kohtuda lisaks koostööpartneritele ka oma konkurentidega ning vahetada nendega mõtteid ning arvamusi. 


Telema on olnud aktiivne ECR Baltic liige ning ka sel aastal olime abiks ürituse korraldamisel ning konverentsi toetajaks. Tänavuse aasta osalejate arv oli rekordiliselt üle 200. Lisaks paljudele muudele huvitavatele ettekannetele tegi Telema tegevjuht Hele Hammer ettekande teemal „E-invoices in Baltic retail: requirements, progress, challenges“. ECR Baltic hõlmab Lätit, Leedut ja Eestit ning tegemist on mitteärilise ja vabatahtlikku partnerlust pakkuva erialaliiduga, mille eesmärgiks on kaasa aidata FMCG sektori pikaajalisele arengule Balti riikides. 


Tagasi sisukorda

 VAATA VIDEOT TELEMA MMT UUEST VERSIOONIST


2010 valmis Telema meeskonnal ka audiovideo demo Telema MMT uuest versioonist, mida saab kasutada nii teenusega tutvumisel kui ka selle kasutusele võtmisel müügimeeskonna liikmete koolitamisel. Vaata videot Telema veebis


Tagasi sisukorda

 ÄP FINANTSJUHTIMISE KÄSIRAAMATUS ILMUS PEATÜKK OSTUARVETE DIGITALISEERIMISEST


Telema tegevjuhi Hele Hammeri sulest ilmus 2010 aasta jooksul kaks Äripäeva Finantsjuhtimise käsiraamatu lisa (kokku 40 lehekülge), mis käsitlesid ostuarvete digitaliseerimist. Juttu on EDI standarditest, EDI arvete levikust maailma erinevates riikides, EDI arvete juurutamisel esinevatest probleemidest, ostuarvete digitaliseerimise tarkvarast, selle abil saadavatest kuluefektidest. Esmakordselt on antud ka pikem ülevaade Eesti e-arvete teenusepakkujatest võrdlustabeli kujul. 


Tagasi sisukorda

 
TELEMA LIITUS KAUPMEESTE LIIDUGA


Alates novembrist 2010 kuulub ka Telema Kaupmeeste Liitu. Eesti Kaupmeeste Liit on 1996. aastal loodud jae- ja hulgikaubandusettevõtjate ühendus, mis esindab ja kaitseb liidu liikmete huve seadusloome protsessis, ettevõtluse arendamisel ja hea kaubandustava põhimõtete süvendamisel. Ka Telema soovib kaasa aidata Kaupmeeste Liidu poolt Eesti ettevõtluskeskkonna arendamise nimel tehtavale tööle.


Tagasi sisukorda

 


 


TELEMA SAI EASILT TOOTEARENDUSE TOETUSE


2010. aasta juunis sai Telema positiivse otsuse oma ligi aasta ettevalmistatud tootearenduse projektile “CREATION OF A NEXT GENERATION B2B NETWORK FOR E DOCUMENTS”. See tähendab, et järgmise 3 aasta jooksul investeerib Telema EAS abiga tootearendusse ligi 25 miljonit krooni, mis on suunatud uue innovatiivse dokumendivahetuse keskkonna väljatöötamisele. 


Tagasi sisukorda

 TEHNILISED TEEMAD


* TELEMA VEEBI SAAB NÜÜD ID KAARDIGA SISSE LOGIDA

Vastu tulles paljude klientide soovidele, lisas Telema teenuseveebi sisselogimise võimaluste hulka ka identifitseerimise Eesti ID kaardi abil. Oma kasutajakonto saate siduda oma ID kaardiga meie teenuseveebis. NB. ID kaarti saab siduda vaid ühe kasutajakontoga. 


* VALIDAATORID JA KASUTUSJUHENDID

Alates käesolevast aastast on Telema juurutusmeeskond kiirendanud liidestust Telemaga automaatsete validaatorite abil. Teie IT tugi saab nüüd loodud eksportfaile testida meie validaatori abil. Plaanis on validaatorid rakendada lisaks testserverite liiklusele ka tootmisserverite peal. 


* AS2 KANALIGA LIIDESTUS

Telemal valmis 2010. aastal AS2 kanaliga liidestus. AS2 on üks Euroopas enimlevinud süsteemide liidestusi. Kui te soovite üle minna AS2 kanali kasutamisele, palun andke meie tehnilisele toele teada. 


* KUI VAHETATE MAJANDUSTARKVARA

Meeldetuletuseks kõigile meie klientidele—kui vahetate või uuendate oma ettevõttes majandustarkvara, palume sellest eelnevalt varakult teavitada ka Telemat (lepingujärgselt vähemalt 14 päeva). Sel aastal on olnud paar kahetsusväärset juhtumit, kus kliendi tellimused ja arved ei jõua enam partneritele kohale, kuna uue süsteemi ja Telema vahelist liidestust on unustatud uuendada. Selliste olukordade vältimiseks teavitage meid oma tarkvarauuendustest varakult, et saaksime üheskoos uuendusteks valmistuda


* HOIDKE OMA KASUTAJA TURVAELEMENTE HOOLIKALT

Kasutajaõigustega tuletame Teile meelde, et nii kasutajanimi kui parool on isikulised, neid ei tohiks firmas teistele isikutele edasi anda, samuti jätta järelvalveta. Nende väärkasutus võib omada olulisi mittesoovitud ärilisi tagajärgi!

Tagasi sisukorda

 


 

TELEMA UUED TÖÖTAJAD


2010. aastal laiendasime oma meeskonda jõudsalt, kuna klientide arvu kasv on olnud kiire.


Märtsis asus müügiassistendina tööle Delerin Urbus. Tema 4-aastast töökogemust assistendina on saatnud huvialad nagu sisekujundus, disain ning muud loomingulisust ja ilumeelt nõudvad tegevused. Delerini peamine töökohustus Telemas on klientide haldus ning tugi, samuti uute klientide nõustamine ja müügilepingute sõlmimine.


Arendusmeeskonda täiendab alates augustist Martin Valler, kes varasemalt on töötanud tarkvaraarendajana LHV Pangas. Martin on omandanud magistrikraadi Estonian Business Schoolis. Ta naudib tantsimist, lugemist, ujumist ja tunneb huvi erinevate keelte vastu. Ka Telemas on tema peamiseks töökohustuseks tarkvara arendus.

 

Uue IT Projektijuhina asus septembris tööle Raul Silde. Viimased 5 aastat töötas Raul Ektaco AS-s, kus ta tehnikuna alustades kasvas läbipääsusüsteemide osakonna juhiks. Raul on lõpetanud Tallinna Majanduskooli infotöötluse erialal. Raul mängib trompetit, võrkpalli, jalgpalli, matkab ning teda paeluvad veel mitmed spordialad. Rauli peamiseks töökohustuseks Telemas on uute klientide juurutamisprojektide juhtimine.

 

Ekspordijuhina asus novembris tööle Priit Vakkum, kes viimased 3 aastat töötas Rautakirja Rumeenia maajuhina. Sellele eelnevad 7 aastat oli Priit Lehepunkt AS-i tegevjuht. Priit on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärikorralduse õppesuunal. Tööväliselt meeldib talle tegeleda erinevate spordialadega, reisimise ja matkamisega. Priidu peamiseks töökohustuseks Telemas on Läti ja Leedu kontorite tegevuse koordineerimine ja toetamine ning turundus- ning müügitegevus Baltikumis. 

 

Detsembris liitus Telema meeskonnaga osa-ajaliselt ka Jürgo Preden. Jürgol on doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning põhikohaga ongi ta ametis Tallinna Tehnikaülikooli teadlasena ning Defendeci CTO-na. Telemat aitab Jürgo tootearenduseprojekti juhtimisel ning arendusprotsessi loomisel ning juurutamisel. 


Klienditeeninduse veelgi parema korraldamise eest hoolitseb alates detsembrist järelteeninduse juhina Tarmo Tamm. Tarmo on viimased 5 aastat olnud tegev juhtimiskonsultatsiooni firmades Hansaconsult OÜ ja Deloitte Advisory AS. Enne seda on ta pidanud Põlva Maavalitsuses talituse juhataja ametit. Tarmo on Estonian Business Schoolis omandanud magistrikraadi infotehnoloogia juhtimise erialal. Oma huvidena on ta välja toonud psühholoogia, filosoofia, majanduse, ajaloo, reisimise ja fotograafia. Tarmo peamised töökohustused Telemas on klienditeeninduse protsesside loomine ja juurutamine ning Telema teeenuse tõrgeteta toimimise kindlustamine. 


Tagasi sisukorda

 


 

TELEMA NUMBRITES (nov 2010) 

 

2009

2010

Muutus

Lepingulisi kliente

622

930

+50%

Tarnijaid 514 740 +44%
Kauplusi

2 187

2 340 +7%

E-tarnepaare*

19 963

28 890

+45%

Edastatud dokumente, tuh

3 447

5 400

+57%


   * E-tarnepaar on seos ühe tarnija ja ühe tarneaadressi vahel

 


Tagasi sisukorda