ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

IK 07-2013

Trüki

19.07.2013

SISUKORD

TURU UUDISED
TELEMA UUDISED
TELEMA TEENUSED JA TOOTEUUDISED
PARTNERLUSSUHTED
TELEMA MEESKOND
TELEMA NUMBRITESTURU UUDISED

EDI trendid: maailmas liikus 18 miljardit e-arvet

Billentis avaldas “E-arvete raporti 2013”, mis võtab kokku valdkonna olulisemad arengud ja toob välja mitmeid huvitavaid fakte. Aastal 2012 esitati maailmas ligikaudu 350 miljardit arvet. Elektroonselt liikus aga vaid 18 miljardit (5%) kõigist arvetest, mis tähendab, et arenguruumi on veel küllaga. Käesolevaks aastaks ennustatakse e-arvetele vähemalt 20% suurust kasvutempot.

Kiire e-arvetele ülemineku võtmeteguriks on riigi avaliku sektori huvi ja panustamine sellesse teemasse. Riik st avalik sektor saadab arveid 100% ettevõtetest ja eraisikustest ning ca 50% kõigist firmadest on ühel või teisel viisil avalikule sektorile tarnijateks. Paraku on avalik sektor e-arvete vallas sageli äraootaval seisukohal või mahajääjate seas. Seda vaatamata tohutu suurele võimalusele säästa  - ainuüksi Euroopas saaks kokku hoida 40 miljardit eurot.

Juhtivaimaks EDI riigiks Euroopas on Taani, kus avalikule sektorile saadetavad e-arved muutusid kohustuslikuks aastal 2005. Maailma riikide seas on avaliku sektori toel e-arvete esirinnas lisaks põhjamaadele Brasiilia, Tšiili ja Mehhiko.

Erasektoris on paljud ettevõtted e-arvet juurutades kasutusele võtnud trahvid: äripartneritelt nõutakse iga paberarve menetlemise eest täiendavat tasu 5-25 EUR. Sellise meetodi kasutamine on tõestatult tõhusaim viis e-arvete projekti edukaks elluviimiseks. 

Ülevaate autor Bruno Koch märgib, et e-arvete projektide kaitsmine juhtkonna  ees ei ole üldse keeruline, sest üleminek e-arvetele hoiab paberarvete menetlemisega võrreldes kokku 60-80% resursse. E-arvete projektide investeeringute keskmine tasuvusaeg on aga vaid kuus kuud kuni poolteist aastat.

Lisainfot e-arvete levikust maailma riikides, partnerite kaasamisest, e-arvete juurutamise projekti koostamisest ning paljust muust EDI valdkonnas leiate siit: www.billentis.com

Tagasi sisukorda

EDI Baltikumis: 2013. aastal jätkub 30% kasv


2012. aasta lõpuks kasutas valdav enamus Balti riikide jaemüüjatest EDI tellimusi ja EDI arveid. Elektroonsete dokumentide osakaal kõigist vahetatavatest kaubadokumentidest on suurim Rimil, Selveril ja Prisma Eestil, kus viimase tellimustest 90% ja arvetest 65% liiguvad elektroonselt. ABC Supermarketi ja OG Elektra jaekettide tellimustest ja arvetest on elektroonsed umbes pool. Elektroonseid kaubadokumente kasutavad  ka pea kõik teised ketid, nagu Palink, Norfa, Aibe ja Top!, kuid nende EDI kasutus on esialgu veel väiksem. ETK kett arendab oma IT taristut ning plaanib EDI kasutuselevõtu projekti lõpule viia 2013. aasta jooksul. EDI täislahendust on viimistlemas ka Maxima.

Aasta esimeses pooles teatasid mitmed jaeketid üleminekust täpsemale 4-dokumendi tarneprotsessile. Selles võetakse EDI tellimustele ja arvetele lisaks kasutusele ka EDI saateleht ja EDI vastuvõtukinnitus.   

Toidu- ja esmatarbekaupade sektoris on 4-dokumendi tarneprotsessi alates 2010. aastast kasutanud Selver, kes alustas külmutatud – ja jahekaupade tarnetega. Viimasel ajal on 4-dokumendi tarne eestvedajaks olnud Rimi Baltic. Alates selle aasta maikuust ei väljasta Rimi Leedu jaotuskeskus enam vastuvõtukinnitusi paberkandjal, vaid ainult elektroonselt. Ehituskaupade sektoris kasutavad EDI lisaks Bauhofile ka Optimera, Rautakesko, Decora jpt ning kokku vahetatakse e-dokumente ligi 200 ehituskaupade tarnijaga.

Elektroonsete dokumentide mahu kasv viitab selgelt organisatsioonide huvile optimeerida oma protsesse ning muuta tegevust üha efektiivsemaks. Kaubandusettevõtted mõistavad, et elektrooniline dokumendiedastus aitab kokku hoida aega, vältida vigu, kasvatada käivet ja kliendirahulolu kogu tarneahela ulatuses. Telema ennustab EDI teenuste ja aktiivsuse jätkuvat 20-30% kasvu ka 2013. aasta teises pooles. Kasvutempo on veelgi kiirem Lätis ja Leedus.

Tagasi sisukorda

TELEMA UUDISED

Telema kasv ja arengusuunad

2013. aasta esimeses pooles liikus ettevõte jätkuvalt kasvutempos. Telema süsteemi kaudu edastatud elektrooniliste dokumentide maht jaanuarist juunikuuni ulatus 5 miljonini, kasvades eelmise aastaga võrreldes 22%. EDI liiklus kasvas enim Lätis, kus kliendid vahetasid 40% võrra enam elektroonilisi dokumente kui mullu.  Käibe kasvu toetas stabiilne lepinguliste klientide baas. Telemal teenuseid kasutavad kliendid kokku 14 riigis, valdav enamus Eestis, Lätis ja Leedus.

Telema vahendab 20 eri tüüpi EDI dokumente, populaarseimad neist on endiselt e-tellimused ja e-arved.

Peamiseks eesmärgiks aastal 2013 on parandada Telema teenuste kättesaadavust ja lihtsustada veelgi nende kasutust. Eesmärgile aitavad lähemale teenuste täiendamine uute funktsioonidega, pidev panustamine klienditoe arendusse ning turundustegevus. 

Peamised arengusuunad aastaks 2013 on:
 • Telema Sertifitseeritud Partnerite  projekt, mille eesmärgiks on Telema EDI Mooduli lisamine enimkasutatud majandustarkvaradesse, et muuta Telemaga liitumine kiiremaks ja soodsamaks. 2013. aasta esimeses pooles lisandus viis partnerit, kokku on neid praeguseks 11.
 • Out-of-Box Teenuste arendamine, mis annab klientidele üha rohkem võimalusi ise eelistatud funktsionaalsust seada. Telema klienditugi saab seeläbi kiiremini aktiveerida teenuseid uutele klientidele.
 • Võrgustiku tihendamine - dokumendivahetuse hoogustamine Telema võrgus olevate ettevõtete vahel. Sõlmitakse uusi sidemeid ja moodustatakse tarnepaare, luues nii EDI teenuste kaudu enim väärtust endale ja oma kaubanduspartneritele.
Tagasi sisukorda

Telema võrgustiku laienemine: uued EDI valmidusega kaubanduspartnerid aastal 2013

2013. aasta esimeses pooles edastati üle Telema võrgu ligi 5 miljonit EDI dokumenti, mis on 22% enam kui möödunud aastal samal ajal. Telema võrgus liiguvad üle 3000 kaupluse ja enam kui 1000 tarnija elektroonsed dokumendid.

Käesoleval aastal on siiani suurim uute klientide maht tulnud ehituskaupade sektorist. Esma- ja toidukaupade järel on see suuruselt teine jaekaupade valdkond, mis alustas üleminekut elektroonsele dokumendiedastusele 2011. aasta lõpus. Tänaseks on EDI kasutusele võtnud sajad ehituskapade tarnijad. Suuremad jaketid, nagu Bauhof, Optimera, Rautakesko, Senukai, on samuti juba EDI projekti ellu viinud või plaanivad lähiajal e-dokumente kasutama hakata. Eriti suur on ehituskaupade sektori huvi EDI projektide vastu Lätis. Näiteks on Telema võrguga liitunud ja elektroonseid dokumente vahetama asunud 10 kauplusega kett Mājai un Dārzam ning tarnijate poolelt Krimelte Latvia SIA.

Telema võrgustikuga liitus mitmeid toidu- ja esmatarbekaupade jaemüüjaid: 19 kauplusega kett Šilas Leedus, ühenduse Iepirkumu Grupa 65 kauplust (Mārksmens, Essa, Gabriēla jne) ning kaks uut Prisma kauplust Lätis.
Jõudsalt laieneb 4-dokumendi tarne. Selveri ja Rimi kõrval tunnevad 4-dokumendi tarnekorralduse vastu huvi ka teised suuremad jaeketid. Uusi nõudeid aitab edukalt täita Telema WebSupplier4DOC veebiteenus, millel on palju uusi kasutajaid - 19 tarnijat Leedus (näiteks Kiiltoclean UAB, Kęstutis Jusčius ūkininkas, UAB Birštono Mineraliniai Vandenys), ka Lätis on mitmete klientide liitumine lõpusirgel. 4-dokumendi tarneprotsess on edukalt kasutusel Bauhofis, kes kutsub aktiivselt süsteemiga liituma üha uusi tarnijaid üle kogu Baltikumi.

Telema VMI võrgustik on laienenud mitmete  jaemüüjate võrra, kellel on nüüd olemas tehniline valmisolek kauplusekohaste müügiraportite edastamiseks: Statoil, Maxima Eestis ja Leedus, Keila TÜ, Vändra TÜ ja Võru TÜ. Telema VMI võimaldab ligipääsu enam kui 680 jaekaupluse müügiandmetele üle kogu Baltikumi.

Telema kodulehelt leiate täieliku Telema klientide nimekirja. Lihtsaim viis EDI võrgu laiendamiseks on ühenduse loomine olemasolevate ja uute klientide vahel. Selleks tuleb vaid leida kliendinimekirjast sobiv partner ning saata Telema teenusveebi kaudu palve ühenduse alustamiseks.

Tagasi sisukorda

Kiirem klienditoe päringute edastamine

2012. aastal arendas Telema välja uue, mugavama ja kiirema klienditoe protsessi, mis toimib Telema Teenusveebi kaudu. Kasutajad on uue mooduse kenasti omaks võtnud - pea pool Telemasse saadetud päringutest jõuavad meieni uue kanali kaudu.

Päringute saatmisel Telema Teenusveebi kaudu on mitmeid eeliseid:

 • Kontaktandmed tuleb sisestada vaid ühe korra
 • Kõik päringud registreeritakse ning saatja saab sellekohase teate
 • Protsess on turvalisem, lihtsam ja kiirem:
  • Turvaline: päringuid saavad saata vaid kasutajaõigustega isikud,
  • Lihtne: ei pea otsima Telema klienditoe kontaktandmeid
  • Kiire: päringuid käsitletakse kiiremini, sest logi kaudu paraneb nende liigitamine ja süstematiseerimine
Tagasi sisukorda

Telema sai kõrgeima AAA krediidireitingu

Krediidiinfo AS tunnustas Telema tegevust, kinnitades seda 2013. aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistusega ja kõrgeima AAA reitinguga. Krediidiinfo reiting on unikaalne ettevõtetele antav koondhinne, mis põhineb ettevõtte majandus- ja finantsolukorra ning maksekommete analüüsil. Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust.

Reitinguid väljendatakse tähekombinatsioonidena seitsmeastmelisel skaalal,  mille kõrgeimaks tasemeks on AAA ja madalaimaks C. AAA reiting paigutab Telema Eesti ettevõtete ladvikusse, sest sama või kõrgema reitinguga firmasid on Eestis 0,8%. Tunnustus on kindel märk usaldusväärsusest ja jätkusuutlikkusest klientide, koostööpartnerite kui ka töötajate jaoks.

Tagasi sisukorda

TELEMA TEENUSED JA TOOTEUUDISED

Telema teenusveebi kasutajatel uus mugav KOONDVAADE

Juunis 2013 lisas Telema WebSupplier 4DOC tootesse teenusveebis uue Koondvaate funktsionaalsuse.

Koondvaatest leiab kasutaja lihtsalt kõik ühe tehinguga seotud dokumendid: tellimuse, saatelehe, vastuvõtukinnituse ja arve. Uus tehing algatatakse niipea kui saabub uus tellimus, millega seotakse viidete abil kõik järgnevad dokumendid.

Koondvaate detailsema kasutusjuhendiga saate tutvuda Telema teenusveebis.

Tagasi sisukorda

Telema MMT – uus Müügiinfo Moodul

Mobiilse müügilahenduse Telema MMT lahendusele lisandus aprillis 2013 uus moodul. Uus Telema MMT Müügiinfo Moodul võimaldab:
 • registreerida kauba puudujääki riiulis ning lisada kommentaare;
 • koguda infot toote väljapaneku ja koguse  kohta riiulis;
 • osana toote müügiedu määrajatest märkida üles toote jaehind;
 • tõendusmaterjalina salvestada foto väljapanekust koos täiendavate andmetega.

Uus Telema MMT Müügiinfo Moodul teeb info kogumise oluliselt lihtsamaks, aitab lahendada toote saadavuse probleeme ning viia sisse muudatusi tarnekorraldusse. Lisainfot Müügiinfo Mooduli ning täpsemat teavet Telema MMT teiste funktsioonide kohta saate lugeda siit.

Lisaküsimustele vastab tootejuht Sven Uustalu sven.uustalu@telema.com.


Tagasi sisukorda

Telema VMI – Automaatne Täiendustellimus

Telema VMI on lahendus, mis annab varude juhtimise õiguse tarneahelas tarnijale. Partnerid lepivad kokku kaubavarude miinimum- ja maksimummäärad ning tarnija jälgib müügiaruannete baasil ise varude täiendamist, ilma et jaemüüja esitaks tellimusi.

Märtsis 2013 lisas Telema VMI veebiteenusele automaatse varude täiendamise funktsiooni, mis võimaldab tarnijal koostada Telema teenusveebis tellimuse vaid ühe hiireklikiga. Süsteem arvutab tellitavad kaubakogused automaatselt kas maksimaalse ja jooksva laoseisu vahena või viimasest tarnest alates müüdud koguste summana. Automaatse täiendustellimusega väheneb käsitöö tellimuste sisestamisel kuni 90%, varude täiendamise protsess on kiirem ning selles esineb oluliselt vähem vigu.

Paljudel Telema võrgus olevatel jaemüüjatel on olemas tehniline valmisolek kauplusekohaste müügiraportite edastamiseks, viimati liitunutest näiteks: Statoil, Maxima Eestis ja Leedus, Keila, Vändra ja Võru TÜ-d. Telema VMI võimaldab ligipääsu enam kui 680 jaekaupluse müügiandmetele üle kogu Baltikumi.

Laiendage oma VMI teenuse haaret veelgi, alustades andmevahetust uute partneritega. VMI automaatse täiendustellimuse lahenduse kasutamine loob enim väärtust, kui kaubanduspartnerid on omavahel kokku leppinud tarnija õigustes täiendada kaubavarusid jaemüüja juures iseseisvalt.

Lisainfo saamiseks Telema VMI lahenduse kohta võtke ühendust tootejuht Sven Uustaluga, sven.uustalu@telema.com.

Tagasi sisukorda

Telema uuendas süsteemi Oracle 11g tasemele

2013. aasta maikuus uuendas Telema oma andmebaasid Oracle 11g versioonile. Hoolikalt kavandatud uuendus täiustas süsteemi turvalisust, lisas mälumahtu ja kiirendas andmete laadimiskiirust. Versioonimuudatuse käigus võeti kasutusele  Oracle Application Express (APEX) tööriist, mis lihtsustab kõiki edasisi arendustöid.

Suuremahuline süsteemiuuendus viidi läbi koostöös Elioniga. Tööd viid lõpule ning tavapärane, tõrgeteta dokumendiliiklus taastati klientidele pooleteise tunni möödudes.
 

Igal kuul liitub Telema süsteemiga palju uusi kliente ning kasvab ka olemasolevate kasutajate dokumendimaht. Regulaarsed uuendused ja hooldustööd tagavad teenuste kvaliteedi, turvalisuse ja kättesaadavuse.

Tagasi sisukorda

PARTNERLUSSUHTED

Telema EDI Moodul nüüd 11 majandustarkvaras

Esimesel poolaastal 2013 anti Telema Sertifitseeritud Partneri tunnistus viiele IT-firmale (sulgudes majandustarkvara nimetus):
 • Excellent Business Solutions (Books, HansaWorld Enterprise),
 • Directo (Directo),
 • Vallaste & Partnerid (Joosep),  
 • Nixor (NixShop) ja
 • New Vision (WinShop).

Telema Sertifitseeritud Partnerina saavad majandustarkvara tugiettevõtted pakkuda oma klientidele lihtsat, kiiret ja soodsat EDI liidestust ning võimalust vahetada e-dokumente enam kui 1000 firmaga. Koostööprogrammi raames lepivad Telema ja IT partner kokku uute klientide EDI võrku ühendamise ajas ning maksumuses. Näiteks EDI võimaluste kasutuselevõtt kliendile KMA tarkvaras Ladu20 on tasuta ning tehakse ära ühe tööpäeva jooksul. SAF tarkvara puhul on liidestamise tasu 450 eurot ning aega kulub kuni seitse tööpäeva. Lisainfot kõigi partnerite Telema Mooduli aktiveerimise tingimuste kohta leiate siit.


Telema EDI Mooduli arendamine käib ka Astro Balticsi, Latinsofti ja ELMI (viimased kaks Lätis) majandustarkvarades ning läbirääkimiste järgus on veel kümmekond projekti. Lisainfot Telema Sertifitseeritud Partneri programmi kohta leiate siit.

Tagasi sisukorda

Huvitavaid konverentse ja seminare 2013. aasta esimeses pooles

Ka sel aastal jätkas Telema aktiivselt paberivabade kaubandusprotsesside propageerimist. Koostöös kõrgkoolide ja avaliku sektori asutustega korraldasime mitmeid loengusarju, seminare ning muid üritusi sellel olulisel teemal. Juhtiva EDI operaatorina Baltikumis on Telemal soov aidata kaasa EDI-valdkonna ja kaubandusturu arengule.

Aastaid on Telema toetanud TEDx Tallinna konverentsi toimumist. Sel aastal kõlasid TEDx Tallinna innustavad ideed 3. mail Sakala keskuses ning Telema oli samuti kohal, nagu tavaliselt.

Eesti Konverentsikeskuse aprillis korraldatud e-arvete seminarile kogunesid need ettevõtted, kes alles plaanivad üleminekut elektroonsele dokumendiedastusele, et kuulata projekti ellu viinud organisatsioonide kogemusi ning neist õppida. Esinejaid oli nii avalikust- kui erasektorist, teiste seas jagasid oma väärtuslikke kogemusi näiteks Tallinna linn ja G4S.

Juunis 2013 korraldas Telema hommikuseminari EDI trendidest ning müügi automatiseerimise lahendustest Riias. Üritus oli peamiselt suunatud tarnijatele ning seminari käigus kerkis esile mitmeid huvitavaid aruteluteemasid.

Tagasi sisukorda

TELEMA MEESKOND

Telema kliendibaas ja teenuste kasutamine kasvavad jõudsalt. Samas tempos kasvab ja areneb ka meie meeskond.

Aasta algusest on Telema läti ja leedu kontorites ametis uued assistendid IVETA BĻODNIECE Riias ja AKVILE BULAKAITE Vilniuses, kes korraldavad igapäevaseid müügi ja turundusega seotud tegevusi, samuti vastutavad Iveta ja Akvile esimese astme klienditoe ja nõustamise eest kohalikul turul.
 
Täiendust on saanud meie arendusmeeskond  – aprillis liitus Telemaga arendusjuht GUNNAR KUHI ning juunis analüütik ANTI PUUSEPP.

2013. aasta esimeses pooles viisid mitmed Telema töötajad edukalt lõpuni oma õpingud. Akvile Bulakaite ja Raigo Kaldma said magistrikraadi juunikuus. Vahur Kaar ja Taavi Seppel sooritasid juunis Java baaseksami ning on nüüd sertifitseeritud Java programmeerijad. Raul Silde ja Sven Uustalu läbisid esimese aasta tarneahela juhtimise magistriõppes Tallinna Tehnikaülikoolis.

Intensiivse töö tasakaalustamiseks armastab Telema rahvas sporti teha. IT-firmade võrkpalliturniiril Kõvaketas k.a. märtsis sai Telema tiim tubli viienda koha. Juuni alguses osalesid telemalased Tallinna vanalinnas heategevuslikul jooksul Rat Race, mis kogus toetust vähekindlustatud perede lastele.

Telema töötajatel on hulganisti põnevaid hobisid: meie seas on nii koori- kui soololauljaid, mitmed mängivad pilli, mõned tennist. Paljude meeli köidavad mootorrattad, on lohesurfareid, langevarjureid ja sukeldujaid ja isegi üks väikelaeva kapten.


Tagasi sisukorda

TELEMA NUMBRITES 2012 I pa

2013 I pa

Kasv

Tarnijaid


    850   1 000
 +18%
Poode
  2 900   3 100   +7%

E-tarne paare*


 50 000

 61 000

 +22%

Edastatud dokumente, tuh

  4 100

  5 000

 +22%

*E-tarne paar on seos ühe tarnija ja ühe tarneaadressi vahel


Tagasi sisukorda