ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

IK 05-2009

Trüki

27.05.2009


Klientide ja partnerite soovidele vastu tulles hakkab taas ilmuma Telema infoleht. Regulaarselt ilmuvas Infolehes leiate ülevaate uutest teenustest ning arendustest. Teeme kokkuvõtte uudistest, käsitleme põhjalikult mõnd konkreetset teemat, vaatame, mis on tehtud ja mis teoksil.

Infolehes sisalduvad teemad on paljuski teie valida. Ootame aktiivset tagasisidet selle kohta, millised teemad pakuvad kõige enam huvi ning mida võiks muuta või täiendada!TEEMAD

 

Rimi ja Prisma soovivad arveid saada elektrooniliselt

 

Telema kolme Eesti kõige innovatiivsema logistikaettevõtte hulgas


Telemal uus juht Hele Hammer ning müügidirektor Mati Maasik


Eesti riigi e-arvelduse ekspertgrupis osalevad Telema spetsialistid


Uued liitunud kliendid


Telema Lätis ja Leedus


Kui vahetate majandustarkvara


Naljanurk


Telema numbrites

 


  

RIMI JA PRISMA E-ARVED


Jaekaubanduses on tarneahela protsesside efektiivsus üha aktuaalsem teema. Seetõttu on suured jaeketid arendamas ja korrastamas oma ostuprotsesse, millest tulenevad täiendavad nõuded elektroonilistele tarnedokumentidele. E-arvetele kehtestatud nõuded on kirjeldatud jaekaubanduse e-arve formaadi dokumendis.

 

Telemal on hea meel teatada, et meie kaudu saab edastada e-arveid ka Rimi Eestile ning Prismale. E-arvete saatmise teenus on kättesaadav kõikidele meie partneritele, vajalik on vaid oma majandustarkvarast välja saata ülalnimetatud formaadis andmeid.

 

Juhul, kui ka teie soovite saata Prismale või Rimile e-arveid, võtke meiega palun ühendust telefonil 6510650 või aadressil telema@telema.com. Täpsustame teiepoolset tehnilist valmisolekut ning lepime kokku käivitamise detailse plaani.

 

Tagasi sisukorda

 


TELEMA EESTI INNOVATIIVNE LOGISTIKAETTEVÕTE


Logistikaseminar 2009 raames korraldatud Eesti kõige innovatiivsemate logistikaettevõtete konkursil jõudis Telema kolme finalisti hulka. Tänavune Logistikaseminar oli järjekorras juba kümnes ning kandis innovatsiooniaastale sobivalt nime "Innotime". 

 

Innovatsiooniaastal korraldati ka konkurss, kus valiti Eesti kõige innovatiivsem logistikaettevõte. Võitja selgitati välja rahvahääletuse ja žürii otsuse tulemusena. Konkursi osalemiskutse ja ankeet olid saadetud kõigile ELEA liikmetele, Logistikategu 2008 ettevõtetest kandidaatidele ning Logistikaseminar 2009 koostööpartneritele.

 

Telema osutus üheks kolmest finalistist ning seminaril saime võimaluse tõestada publikule oma sobivust sellele tiitlile. Loe siit meie presentatsiooni.

 

Tagasi sisukorda

 


 

TELEMA UUED JUHTKONNA LIIKMED


Selle aasta veebruaris asus Telema tegevdirektorina tööle Hele Hammer ning müügidirektorina Mati Maasik. Telema senine juhatuse esimees Toomas Veersoo jätkab nõukogu esimehena, keskendudes samaaegselt teenuste- ja infrastruktuuri arendamisele.


Viimased neli aastat töötas Hele Hammer Amserv Grupi finantsdirektorina, kus ta jätkab grupi nõukogu liikmena. Hele on Telemaga olnud seotud viimased kaheksa aastat, 2000-2004 töötas ta Telemas finantsjuhina ning 2004-2008 oli Hele Telema nõukogu esimees. Helel on majandusteaduste doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist, alates 1997. aastast on ta teinud koostööd Estonian Business Schooliga, kus koolitab viimasel ajal peamiselt magistrante ning juhte.

Hele Hammeri sõnul on Telema tegevusvaldkond äärmiselt põnev ning tooted ja teenused väärtustloovad.  „Praeguses jahenenud majanduskeskkonnas on Telema teenused konkreetne võimalus kogu Eesti majanduse kuluefektiivistamiseks. Lisaks juba olemasolevatele teenustele (e-dokumentide vahendus, Telema VMI ning Telema MMT) on arenduse lõppfaasis mitmed teised paljude ettevõtete logistikat hõlbustavaid rakendusi. Usun tõsiselt nende teenuste ekspordikõlblikusse nii lähiriikide kui miks mitte kogu maailma kontekstis.“


1. veebruarist alustas Telemas ka uus müügidirektor Mati Maasik. Mati on viimased kaheksa aastat olnud Telema koostööpartner, töötades aktsiaseltsis Mobec ostu- ja IT juhina. Viimased kaks aastat on Mati tegutsenud ka personaliotsingu valdkonnas ning viinud läbi ettevõttesiseseid motivatsioonikoolitusi. Mati näeb Telema teenustel suurt arengupotentsiaali: „Nii Eesti turul kui ka välisriikides on vajadus ning huvi selliste teenuste järele suur. Seega pean endale suurimaks väljakutseks Telema innovatiivsete lahenduste rakendamist lähiturgudel.“


Telema senine juhatuse esimees Toomas Veersoo jätkab 1. veebruarist nõukogu esimehena, keskendudes samaaegselt teenuste- ja infrastruktuuri arendamisele. Toomase sõnul on ettevõte jõudnud oma arengus üleminekufaasi, kus väikesest insenerifirmast on saamas rahvusvaheline teenindus- ja tootmisettevõte. "Oleme saavutanud Eesti B2B e-dokumentide vahendamises märkimisväärse turuosa, kuid Baltikumis, lähivälismaal ning mujal maailmas on veel pikk tee minna. Usun, et meie teenused on usaldusväärsed ja aitavad klientidel majanduslanguse oludes oma äri kasumlikumalt ajada. Helel ja Matil on vajalikud oskused ja kogemused aitamaks kiirendada ettevõtte arengut,“ rääkis Toomas Veersoo uutest Telema juhtkonna liikmetest.

 

Tagasi sisukorda

 


 

EESTI RIIGI E-ARVELDUS

 

E-arveldust käsitleti Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2008 kabinetiistungil ja esitati tegevuskava e-arveldusele üleminekuks. Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministri käskkirjaga loodi 2008. aasta lõpus e-arveldusega seotud tehniliste, õiguslike ning organisatsiooniliste küsimuste lahendamiseks ekspertide töörühm, kuhu Telemast kuuluvad Hele Hammer ja Toomas Veersoo. 

 

E-arvelduse projekti töörühma sihtide seadmisel oli aluseks Margus Püüa ettekanne Informaatikanõukogu kevadisel istungil toetuse saanud teemakohaselt arutelult. Tegevuskava eesmärgiks on Eesti e-ärikeskkonna arendamine, ning elektroonilist sõnumivahetust käsitletakse laiemas äriprotsesside vaates.Töörühma ülesandeks sai sõnastada, millised saavad olema Eesti e-arvelduse prioriteetsed tegevussuunad, määratleda seosed muude teemadega ja peamised tulemused. 

 

Ka Euroopa Liidu e-arvelduse ekspertide töörühm on koostanud vahearuande. Lõppeesmärgiks on Euroopa e-arve raamistiku (European Electronic Invoicing (EEI) framework) koostamine.

 

Tagasi sisukorda

 

 


 

UUED LIITUNUD KLIENDID

 

Telemaga liitunud klientide arv kasvab pidevalt, käesoleva aasta uusi liitujaid näete siit.

Palun vaadake järele, kas pole nende hulgas ka teie häid koostööpartnereid, ning andke meile teada. Saame osapooltelt vajalikud koodid küsida, teid „kokku siduda“ ning ühine dokumendivahetuse kuluefektiivistamine saab alata!

 

Tagasi sisukorda

 


 

TELEMA LÄTIS JA LEEDUS

 

Käesoleva aastal oleme Läti ja Leedu turul tegutsemist võtnud väga tõsiselt. Spetsiaalselt Läti ning Leedu turu jaoks arendatud ning märtsi lõpus lansseeritud uus Telema EDS teenustepakett on osutunud ülimalt populaarseks, seda nii tellijate kui ka tarnijate tagasiside põhjal. Täna sõlmime me Balti riikides uusi lepinguid kiirusega kaks koostöölepingut päevas, mis on suur tunnustus nii meie arendajatele teenuste väljatöötamise eest kui meie kliendihaldurite professionaalsele tööle klientide nõustamisel.

 

LÄTIS avasime märtsikuus Riias (aadressil Duntes 6) Telema Läti filiaali uue kontori, kus nii olemasolevate kui ka uute klientide senisest veelgi efektiivsema teenindamise eest hoolitseb meie uus kliendihaldur Ivars Krafts. Ivars on pikaajalise logistika- ning pangandusvaldkonna kogemusega töötaja, kelle teadmised ning kogemused Läti ärikultuurist ning turul toimuvast aitavad meil paremini leida optimaalseid lahendusi meie klientidele nende äriprotsesside kuluefektiivseks muutmisel. Kuna huvi meie teenuste vastu on väga suur, oleme käivitanud tänaseks ka juba uue personaliotsingu lisatööjõu leidmiseks. Meie teenuseid kasutavad Lätis kõik suuremad jaeketid FMCG sektoris ning tarnijad erinevatest valdkondadest.


LEEDUS oleme samuti kiirelt laiendamas oma kliendivõrku, võimaldades tarnijatel elektroonilist andmevahetust näiteks Rimi, Norfa ning Palinki jaekettidega. Maikuus oleme alustamas EDI pilootprojektiga Vilniaus Duona ning Maxima vahel. Alates aprillist on meil Leedus uus müügijuht Allan Rosenberg. Allanil on eelnev edukas karjäär Telemas kliendihaldurina. Omandatud teadmised ning kogemused aitavad Allanil leida klientidele sobivaid lahendusi Telema teenuste juurutamisel. Ka Leedus on seoses kasvava töömahuga lõppjärgus personaliotsing täiendavate, kohalikku keelt ning ärikultuuri tundvate kliendihaldurite leidmiseks.


Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus oleme teenindamas kõiki suuremaid ostukette FMCG sektoris ning loodame lähitulevikus ka Balti turgudel tegutsevatele tarnijatele olla nende eelistatud EDI partneriks. Usume, et kasulikuks osutunud koostöö ühes riigis paneb aluse meie veelgi edukamale koostööle kõigis kolmes Balti riigis.

 

Tagasi sisukorda

 


 

KUI VAHETATE MAJANDUSTARKVARA

 

Meeldetuletuseks kõigile meie klientidele—kui vahetate või uuendate oma ettevõttes majandustarkvara, palume sellest eelnevalt varakult teavitada ka Telemat. Sel aastal on olnud paar kahetsusväärset juhtumit, kus kliendi tellimused ja arved ei jõua enam partneritele kohale, kuna uue süsteemi ja Telema vahelist liidestust on unustatud uuendada. Selliste olukordade vältimiseks teavitage meid oma tarkvarauuendustest varakult, et saaksime üheskoos uuendusteks valmistuda.

 

Tagasi sisukorda


 

 

NALJANURK


Juhuks, et teil jäi meie aprillikuu oluline uudis saamata, toome ta siinkohal uuesti ära, kusjuures väga loomingulise vastu-uudisega meie kallitelt partneritelt Tallinna Kaubamajast:

 

Telema Pressiteade 01.04.2009: Telema meeskonnal on aastatepikkuse kogemuse põhjal valminud uus andmeformaat, mis optimeerib klientide dokumendiliiklust märgatavalt. Alates 01.04.2009 edastatakse kõik dokumendid värsivormis. Enimlevinud dokumenditüüpide uued formaadid on toodud alljärgnevas tabelis:

 

Dokumenditüüp Vorm
Tellimus Itaalia sonett
MMT tellimus Prantsuse sonett
VMI pakkumine Inglise sonett
Arve/saateleht Neljajalaline trohheus
Laoaruanne Kalevalamõõt
Müügiaruanne Kahetaktiline kaheksasilbik
Tarnekorraldus Daktüliline heksameeter
Faktooringarve Haiku

 

Uus süsteem on loodussäästlik, kuna kaob ära vajadus dokumenditüübi eraldi väljatoomiseks. Ka on uues vormingus dokumente mugavam lugeda, mis loob meeldivama töökeskkonna kõigile meie klientidele. 1. aprillil 2009.a. alates südaööst kehtivad uued formaadid, vanu formaate enam ei toetata. Probleemide korral pöörduge oma kliendihalduri poole. Näiteks e-faktooringarve näeb uues formaadis välja nii:

 

hästi palju ja

veel mitu-mitu-mitu

krooni maksis kaup

 

palun kiiresti

kanda üle raha, siis

saame müüa veel

 

Millele Uku Peenra Tallinna Kaubamajast on saatnud sellise vastuse:

 

"Tänud suured uudise eest ja võime kinnitada, et kõik pakutu võetakse lahkelt vastu meie ühises peres. Kui see veel pole Teile teatavaks tehtud siis KBM omanikud koondasid Kaubamaja IT osakonna ning ostsid ära enamusosaluse Telemas. Kaubamaja ja Telema ühine Brändinimi saab olema Telekauba Maamaja AS. Selles on ühildatud nii idee tasandil kui ka filosoofiline sügavus just IT teenustele ja ka KBM lähedust inimestele väljaspool Tallinnat ning läbi IT lahenduste ka kaubavoogude kasv. Teretulemast heade ideede maale ja Telekauba Maamaja As ühisesse perre !"

 

Tagasi sisukorda


 

 

TELEMA NUMBRITES (1. mai) 

 

2008

2009

Muutus

Klientide arv

464

557

+20%

Elektroonilisi linke*

9 958

14 383

+44%

Edastatud dokumente (aprill)

230 600

281 700

+22%


   * Link on seos ühe tarnija ja ühe tarneaadressi vahel

 

Tagasi sisukorda