ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

E-arvete rändlus

Trüki

E-arvete rändlus Omniva, Fiteki ja Telema vahel

Uuenenud Eesti raamatupidamisseadus nõuab, et alates 2017. aastast saadetaks avalikule sektorile ainult e-arveid. E-arvete saatmise hõlbustamiseks ühendasid kolm e-arvete operaatorit: Omniva, Fitek (endine Opus Capita) ja Telema rändluslepetega oma võrgud. Uus rändlusvõrgustik võimaldab Eesti ettevõtetel seadusest tulenevate nõuetega tehniliselt paremini toime tulla.

Rändluse eesmärk on laiendada e-arvete saatmise ja vastuvõtmise võimalusi kõigi operaatorite klientide jaoks. E-arvete saatmiseks võivad partnerid luua omavahel otseühendusi, kuid juba rohkem kui paari ühenduse korral oleks see väga kulukas. Arvestada tuleb mitmete erinevate majandustarkvarade liidestamisega, formaatide ühildamisega, IT-personali kuluga jne. Operaatorid pakuvad arvete ja teiste dokumentide edastust, valideerimist ja "tõlkimist" ühest formaadist teise väga mõistliku tasu eest. Lisaks tagavad operaatorid vajaliku võrgutaristu ja süsteemi pideva uuendamise ning töökindluse.

Kõik kliendid, kes on oma operaatoriks valinud Omniva, Fiteki või Telema, saavad alates 2015. aastast e-arveid saata ja vastu võtta läbi rändlusvõrgustiku. Iga operaatoriga eraldi ei ole vaja lepingut sõlmida, piisab ühest, kliendile kõige meelepärasemast teenusepakkujast. Rändluse kasutamine ei too kaasa ka suuremaid kulutusi - dokumentide saamine või saatmine väljaspool oma operaatori võrku on sama tasuga mis oma operaatori võrgus.

Eeldused e-arvete saatmiseks:
  • leping ühega kolmest Eesti e-arvete operaatorist
  • e-arvete väljastamise võimekusega majandustarkvara, mis on liidestatud operaatori süsteemiga
  • majandustarkvara puudumisel pakuvad operaatorid masinloetavas ja -töödeldavas xml-formaadis e-arvete loomiseks ja saatmiseks veebipõhiseid lahendusi
Eeldused e-arvete vastuvõtmiseks:
  • leping ühega kolmest Eesti e-arvete operaatorist
  • masinloetavate e-arvete vastuvõtmise võimekusega majandustarkvara, mis on liidestatud operaatori süsteemiga
Rändluse toimimiseks tuleb senistel Telema klientidel teha väike lisaarendus: müügiarve XML-formaadi päisesse tuleb lisada ettevõtte äriregistrikood, riigi kood ja makseinfo blokk. 

Millised on tänased Eesti e-arvete rändluse murekohad?

Adresseerimine. Elektroonse andmevahetuse parimaks toimimiseks peavad osapooled teadma, millistel ettevõtetel on e-dokumentide saatmise ja vastuvõtmise võimekus. Selleks peaks riik algatama ühtse e-arvete kasutajate registri, mis tänase info kohaselt peaks välja tulema novembris 2016. Kuni sellist registrit veel ei ole, vahetavad operaatorid infot e-arveid kasutavatest ettevõtetest omavahel jooksvalt.

Arvete kvaliteet. Eesti operaatorid ei ole veel jõudnud lõplikule kokkuleppele, kas ja mil määral peaks operaatorite vahel edastatavaid e-arveid valideerima (kontrollima vastu nõudeid). Telema on valmis rakendama erineva tugevusega validaatoreid, kuna kaubaarvete maailmas on ranged nõuded arvetele juba üle kümne aasta kehtinud. Kuluarvete maailmas liigub oluliselt lihtsam arve, kusjuures peamiseks erinevuseks on arveread--need pole kuluarvete puhul üldse nii tähtsad kui kaubaarvetel. Omniva ja Fitek analüüsivad olukorda ning tulevad välja omapoolsete ettepanekutega.