ENG EST LIT
LOGIN
Sākums

AV 12-2010

Print

31.12.2010


TELEMAS AVĪZES 12-2010 SATURA RĀDĪTĀJS


Rimi un Prismas e-rēķinu projekts


Coca-Cola pievienojas Telemas sistēmai


Telema Latvija


Telema klientu vērtējumā – 8.2 punktu rādītājs 10 punktu skalā


Jaunie klienti


Telema atbalsta TEDx Tallinn


„Veiksmes stāsti” uzņēmumiem Tere, Jungent un Tallink


ECR konferenču forums Rīgā (11.11.2010)


Pakalpojuma Telema MMT atjaunotās versijas video


Finansējums no EAS (Enterprise Estonia) Telemas produktu izstrādei un attīstībai


Tehniskie jautājumi

  • Tagad Telemas servisa mājas lapā iespējams ielogoties arī ar ID karti
  • Identifikatori un to lietojums
  • Interfeiss ar AS2
  • Biznesa programmas (grāmatvedība, uzskaite) maiņa
  • Glabājiet lietotāja konta pieejas informāciju drošībā!


Jaunie darbinieki Telemā


Telema skaitļos
RIMI UN PRISMAS E-RĒĶINU PROJEKTS


Baltijas lielie tirgotāji aizvien vairāk meklē iespējas produktu piegādes procesa efektivitātes uzlabošanai, līdz ar to pieaug nepieciešamība pēc Elektronisko dokumentu apmaiņas (Electronic Data Interchange – EDI) sistēmas ieviešanas. Pirmais solis šajā procesā tirgotājiem parasti ir iepirkumu pasūtījumu aktivizēšana, pēc tam – rēķinu saņemšana.


2010. gadā Igaunijas tirdzniecības tīklu prioritāte bijusi e-pasūtījumu veikšana, kamēr e-rēķinu saņemšanas process daudziem vēl ir ieviešanas stadijā. Prisma un Rimi e-rēķinu ieviešanā ir inovāciju līderi. Līdz 2010. gada beigām Baltijas valstīs kopumā Rimi tika plānots e-rēķinu saņemšanas procesā sasniegt 50% robežu, Prismai – pat 75%.


Atpakaļ uz saturu


COCA-COLA PIEVIENOJAS TELEMAS SISTĒMAI

2010. gada decembrī Coca-Cola HBC Estonia Ltd. uzsāka saņemt EDI pasūtījumus caur Telemas sistēmu. Telema ir lepna paziņot, ka līdz ar Coca-Cola pievienošanos EDI sistēmai, 95% pārtikas tirdzniecības uzņēmumu Igaunijā ir pieslēgti Telemas tīklam. Telemas EDI sistēma tiek izmantota vairāk kā 2600 tirdzniecības punktos sadarbībai ar ~900 piegādātājiem visā Baltijā, veidojot ~30 000 e-piegādes savienojumu. Vispieprasītākie dokumentu veidi ir e-pasūtījumi un e-rēķini.


Kā EDI operators Telema ir atbildīga par dokumentu apstrādi (viena dokumentu formāta pārvēršana citā) un nodošanu gala saņēmējam (adresāta noteikšana, lietotāja tiesību apstiprināšana). Tas nozīmē, ka uzņēmumam, pievienojoties EDI sistēmai, būs iespēja sūtīt un saņemt dokumentus no visiem tā tīklā esošajiem sadarbības partneriem, izmantojot vienu funkciju platformu. Galvenās EDI sistēmas priekšrocības ir procesu paātrinājums, novērstas kļūdas, īsāks piegādes cikls un ātrāka produktu pieejamība gala patērētājam. Sistēmas lietotājam tas, protams, nozīmē arī ievērojamu finansiālo ietaupījumu.


Atpakaļ uz saturuTELEMA LATVIJA

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2010. gadā Telemas Latvijas filiāle ir turpinājusi augt un attīstīties. Salīdzinot 2010. gada janvāri ar decembri, nosūtīto dokumentu skaits ir pieaudzis par 200%, jauno klientu skaits par 100%. Decembrī bija pirmais gadījums uzņēmuma vēsturē, kad vienam Latvijas klientam nodrošinājām 10 000 dokumentu apmaiņu mēneša laikā.
 
2010. gads Latvijas filiālei ir bijis izaugsmes gads ne tikai Latvijas ietvaros, bet arī starptautiskā līmenī. Tagad Latvijas tirgotāji veic dokumentu apmaiņu caur Telemu ar piegādātājiem arī Polijā, Nīderlandē, Čehijā, Itālijā, Grieķijā, Bulgārijā, Francijā un Spānijā.


Atpakaļ uz saturu


TELEMA KLIENTU VĒRTĒJUMĀ – 8.2 PUNKTI 10 PUNKTU SKALĀ

2010. gadā Telema veica pirmo klientu apmierinātības līmeņa novērtēšanas aptauju, izmantojot Net Promoter Score (NPS) – skalas jautājumu metode. Mēs saņēmām atbildes no 275 klientiem, kas vērtējams kā izcils līdzdalības rādītājs. Mēs bijām patīkami pārsteigti, ka daudzi klienti bija veltījuši laiku arī atvērto jautājumu atbildēšanai un papildus komentāru sniegšanai, tādējādi sniedzot vērtīgu informāciju turpmāko procesu pilnveidošanai Telemas darbībā. 10 punktu skalā uzņēmuma sniegto pakalpojumu vērtējums sasniedza 8.2 punktu rādītāju, ko mēs uzskatām par lielu sasniegumu. Klientu apmierinātības līmeņa novērtēšanas aptaujas turpmāk tiks veiktas regulāri.


Atpakaļ uz saturu


JAUNIE KLIENTI

2009. gadā Telemas EDI sistēmai pievienojās uzņēmumi no Polijas, Grieķijas un Nīderlandes, 2010. gadā – no Bulgārijas, Čehijas un Itālijas. Līdz 2010. gada beigām Telemas klientu lokā tika iekļauti uzņēmumi no 12 valstīm. Pagājušā gada laikā Telemai pievienojās vairāk kā 350 piegādātāju un 500 jaunu tirdzniecības punktu, papalašinot klientu loku līdz pat 70%.


No 2010. gada klientu saraksts ir ievietots arī Telemas mājaslapā un pastāvīgi tiek atjaunots. Varat pārbaudīt, vai šajā sarakstā nav iekļauti arī jūsu uzņēmuma sadarbības partneri un droši dodiet ziņu, ja vēlaties pievienot savam dokumentu apmaiņas tīklam vēl kādu no mūsu klientiem. Mēs palīdzēsim savienot ieinteresētās puses darbam EDI tīklā un jūs varēsiet novērtēt resursu izmantošanas efektivitāti turpmākajos piegādes procesos.


Atpakaļ uz saturu


TELEMA ATBALSTA TEDx TALLINN


TED (Techology, Entertainment and Design) ir visaptverošs konferenču kopums unikālu ideju virzīšanai un attīstīšanai dažādās jomās. Katru gadu divās konferencēs pavasarī Longbīčā (ASV) un Palmspringsā (ASV) un vasarā Oksfordā (Lielbritānija) TED piedāvā video tīkla diskusijas (TEDTalks), tulkojumus dažādās valodās (Open Translation Project), iespēju vērot diskusijas TV kanālos (Open TV Project) un noslēgumā ikgadējo TED balvu labākajam projektam. 2010. gada 25. maijā TED konference norisinājās Tallinā. Lai „iekustinātu” diskusiju pēc konferences, Telema atvēlēja 10 kastes Telemas vīna. Šis dāvinājums guva lielu atsaucību.


Atpakaļ uz saturu


UZŅĒMUMU TERE, JUNGENT UN TALLINK „VEIKSMES STĀSTI”


Balstoties uz to ieguvumu un priekšrocību kopumu, ko klientiem ir devusi sadarbība ar Telemu, par vairākiem uzņēmumiem ir izveidoti „veiksmes stāsti”. Tie apraksta uzņēmuma darbības procesus „pirms” un „pēc” Telemas pakalpojumu ieviešanas, sākot ar veidu, kādā uzņēmums ir organizējis piegādes procesa ciklu un nepieciešamību to uzlabot. Tālāk tiek raksturoti Telemas piedāvātie pakalpojumi uzņēmuma situācijas risināšanai un ieguvumi to ieviešanā.


Tallink kā tirgotājs ar e-pasūtījumu ieviešanu atklāj ieguvumus, akcentējot iespēju pasūtījuma saturu pārvērst rēķinā automātiski. Tere gadījums izskata EDI (Elektronisko dokumentu apmaiņa) pielietojumu un iegūtās priekšrocības no piegādātāja skatu punkta. Tallink stāsts ir veltīts MMT („mobilo aģentu”) pakalpojuma funkcionalitātei un iespējām, ko tā sniedz. Veiksmes stāsti ir apkopoti arī Telemas mājaslapā.


Atpakaļ uz saturu


ECR KONFERENČU FORUMS RĪGĀ (11. NOVEMBRIS, 2010)

Kā jau katru gadu arī šoreiz novembrī norisinājās ECR (Efficient Consumer Response) Baltic forums, kurā tiek diskutēts par tirdzniecības un loģistikas procesu tendencēm Baltijā un pasaulē kopumā. Galvenais šī foruma mērķis ir veicināt pēc iespējas labākas prakses izvēršanu tirdzniecības un loģistikas sektorā Baltijas valstīs. Šis pasākums paver iespēju satikt gan sadarbības partnerus, gan konkurentus, kā arī dibināt jaunus kontaktus un veidot sadarbības iespējas.


Telema ir aktīva ECR Baltic dalībniece, sniedzot ieguldījumu gan foruma organizēšanā, gan atbalstot finansiāli. 2010. gadā dalībnieku skaits sasniedza rekordlielu rezultātu – vairāk kā 200 cilvēku. Foruma ietvaros Telemas izpilddirektore Hele Hammere  skatīja jautājumu „E-rēķini Baltijas tirdzniecības sektorā: kritēriji, attīstība un izaicinājumi”. ECR Baltic ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kas sniedz informatīvu sadarbības platformu, lai izglītotu un veicinātu biznesa vides, kas vērsta uz efektīvu patērētāju sasniegšanu, izaugsmi un plaša patēriņa preču segmenta attīstību kopumā.


Atpakaļ uz saturu


PAKALPOJUMA TELEMA MMT ATJAUNOTĀS VERSIJAS VIDEO

2010. gadā Telemas komanda izveidoja audio-vizuālu demo ierakstu Telema MMT – „mobilo aģentu” pakalpojumam, ļaujot interesentiem iepazīties ar tā funkcionalitāti un izmantošanas iespējām, kā arī kalpojot kā uzskates materiālam ikdienas darbā, kad pakalpojums jau ir ieviests. Šo video ierakstu varat noskatīties Telemas mājaslapā.


Atpakaļ uz saturu


FINANSĒJUMS NO EAS (ENTERPRISE ESTONIA) TELEMAS PRODUKTU IZSTRĀDEI UN ATTĪSTĪBAI


2010. gada jūnijā Telema ieguva finansējumu produktu izstrādes projektam, kas tika gatavots gandrīz gadu – „Jaunākās paaudzes B2B sektora platformas izveide e-dokumentiem”. Tas nozīmē, ka ar EAS palīdzību, nākošo 3 gadu laikā Telema investēs apmēram 1.6 miljonus eiro inovatīvas dokumentu apmaiņas vides attīstībā.


Atpakaļ uz saturu


TEHNISKIE JAUTĀJUMI

TAGAD TELEMAS SERVISA MĀJASLAPĀ IESPĒJAMS IELOGOTIES AR ID KARTI
Pēc klientu pieprasījuma Telema ir izveidojusi iespēju, kas ļauj klientam piekļūt savam lietotāja profilam, izmantojot Igaunijas ID kartes identifikāciju. ID karti iespējams pievienot savam lietotāja kontam mūsu servisa mājaslapā.

IDENTIFIKATORI UN TO LIETOJUMS
2010. gadā Telemas programmētāji ir izstrādājuši veidu, kas paātrina dokumentu apmaiņas procesu. Tagad jums ir iespēja pārbaudīt izejošos (eksporta) dokumentus ar automātiskā identifikatora palīdzību, kas nosaka dokumenta atbilstību.

SAVIENOJAMĪBA AR AS2 KANĀLU

2010. gadā tika pabeigta arī savienojuma izveide ar AS2 kanālu. AS2 ir viena no visplašāk izmantotajām datu sistēmām Eiropā. Ja vēlaties sākt izmantot AS2 kanālu, informējiet jūsu kontaktpersonu Telemā.

BIZNESA PROGRAMMAS MAIŅA

Atgādinājums visiem integrētajiem klientiem – ja jūs maināt vai atjaunojat biznesa programmu, lūdzu, informējiet par to arī Telemu, cik ātri vien tas iespējams (sadarbības līgums paredz to izdarīt 14 dienas iepriekš). Ir bijuši gadījumi, ka klientu pasūtījumi vai rēķini nesasniedz gala saņēmēju, jo, veicot uzlabojumus uzņēmuma grāmatvedības programmā, Telema nav tikusi informēta par nepieciešamajiem priekšdarbiem. Lai izvairītos no līdzīgām situācijām, turiet mūs lietas kursā, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu gādāt par pakalpojumu kvalitāti un nepārtrauktību.

GLABĀJIET LIETOTĀJA KONTA PIEEJAS INFORMĀCIJU DROŠĪBĀ

Gan lietotāja vārds, gan parole ir katra lietotāja personīgā informācija, un tā nav nododama trešām personām. Nepiederošu personu piekļūšana jūsu lietotāja kontam var atstāt nevēlamas sekas jūsu turpmākajā darbā.


Atpakaļ uz saturu


JAUNI DARBINIEKI TELEMĀ

Pateicoties straujam klientu pieaugumam 2010. gadā, esam arī paplašinājuši savu komandu ar jauniem kolēģiem Igaunijā, kas sniedz vērā ņemamu atbalstu ikdienas darbam Latvijā.


Martā Telemas komandai pievienojās Delerina Urbusa, ieņemot Pārdošanas asistentes vietu. Viņas iepriekšējā pārdošanas darba pieredze saistīta ar viņas interjera dizaina hobiju un līdzīgām aktivitātēm, kas prasa radošu pieeju un skaistuma izpratni. Delerinas galvenie uzdevumi Telemā ir klientu datu bāzes uzturēšana, jauno klientu konsultēšana par piedāvātajiem pakalpojumiem un sadarbības līgumu sagatavošana.


Martins Vallers ir produktu izstrādes un attīstības komandas biedrs kopš augusta. Iepriekš viņš ir nodarbojies ar programmēšanu LHV bankā. Martins ir ieguvis Igaunijas Biznesa skolas maģistra grādu. Viņam patīk dejot, peldēt, lasīt grāmatas un mācīties svešvalodas. Arī Telemā viņa galvenais uzdevums ir programmēšana un produktu izstrāde.


Kopš septembra mums ir vēl viens IT projektu vadītājs – Rauls Silde. Pēdējos 5 gadus Rauls ir strādājis AS Ektaco, savu karjeru sācis ar tehniķa pozīciju attīstoties līdz Brīvpieejas sistēmu departamenta vadītāja amatam. Rauls ir absolvējis Tallinas Ekonomikas skolu, iegūstot maģistra grādu Informāciju tehnoloģijās. Rauls spēlē trompeti, viņam patīk iet pārgājienos, kā arī spēlēt futbolu un volejbolu. Viņš Telemā vada projektu tehnisko pusi.


Prīts Vakums kā Eksporta vadītājs pievienojās Telemas komandai novembrī. Pirms tam 3 gadus viņš darbojies kā Country manager Rautakirja Rumānijas filiālē un 7 gadus Lehepunkt Ltd. Izpilddirektora amatā. Prīts ir studējis biznesa administrāciju Tallinas Tehniskās universitātes Ekonomikas fakultātē. Brīvajā laikā viņš labprāt nodarbojas ar sportu, iet pārgājienos un dodas tuvākos un tālākos ceļojumos. Prīta galvenie uzdevumi ir Latvijas un Lietuvas filiāļu procesu koordinēšana, kā arī mārketinga un pārdošanas aktivitāšu virzība Baltijas valstīs kopumā.


Telemas komandai uz pusslodzi decembrī pievienojās arī Jurgo Prēdens. Viņa pamatnodarbošanās saistīta ar zinātnisko pētniecību Tallinas Tehniskajā universitātē, kur viņš arī ieguvis doktora grādu, un IT departamenta vadītājs uzņēmumā Defendec. Telemā Jurgo palīdzēs vadīt produktu izstrādes projektus un to administrēšanas procesu.


Decembrī Telemai pievienojās arī Pēcpārdošanas direktors Tarmo Tamms, kurš gādās par nepārtrauktu klientu servisa attīstību. Pēdējo 5 gadu laikā Tarmo ir darbojies vadības konsultāciju uzņēmumā Hansaconsult LLC un Deloitte Addvisory Ltd. Pirms tam viņš bijis IT speciālists Polvas (Igaunija) pašvaldībā. Tarmo ir ieguvis Igaunijas Biznesa skolas maģistra grādu IT vadībā. Viņa interešu lokā ir psiholoģija, filozofija, ekonomika, vēsture, ceļošana un fotogrāfēšana. Galvenie Tarmo uzdevumi ir klientu servisa ieviešana un vadīšana.


Atpakaļ uz saturu


TELEMA SKAITĻOS

2009

2010

Izmaiņas

Klienti ar līgumiem

622

1049

+69%

Piegādātāji

514

888

+73%

Tirgotāji

2187

2664

+22%

E-savienojumi*

19 963

29 130

+46%

Apmainīto dokumentu skaits

344 692

480 449

+39%

*E-savienojums ir pieslēgums starp piegādātāja un tirgotāju (attiecīgo piegādes punktu)Atpakaļ uz saturu